Насловна Актуелно Вести До 15 март се поднесуваат ГДП за остварен приход во 2009

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

До 15 март се поднесуваат ГДП за остварен приход во 2009

Најдоцна до 15 март секој граѓанин и даночен  обврзник  во РМ задолжително треба да поднесе Годишна даночна пријава за 2009 година , доколку покрај платата или пензијата, приход од самостојна дејност или земјоделска дејност во текот на изминатата година оствариле и приход од закуп на недвижен имот, добиле авторски хонорар, приход од хартии од  вредност или од игри на среќа треба да поднесат ГДП.

Потврдите се доставуват до УЈП заедно со пополнет образец Годишна даночна пријава. За сите обврзници што не доставиле пријава до дадениот рок ќе бидат казнети за затајување данок. Казните се движат околу 1000 евра.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии