Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

„Building infrastructure for sustainable development of tourism“

Напишано од Administrator
ПДФПечатиЕ-маил
08
Мар
2017

Municipality of Berovo intends to award a work contract for Building infrastructure for sustainable development of tourism at Berovo Lake, Berovo – Republic of Macedonia under Subsidy Contract No CB006.1.21.207-01/Works/PP1 with financial assistance from the Interreg – IPA CBC Programme Bulgaria – the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2016. The tender dossier is available for inspection at Municipality of Berovo, Dimitar Vlahov 10, 2330, Berovo, Republic of Macedonia and published on following websites:

 

http://www.ipa-cbc-007.eu/;

The deadline for submission of tender is  07.04.2017 – 12h P.M (local time).

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on following websites:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;

 

The tender documentation you can find HERE.

LAST_UPDATED2

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии