Насловна Е- Општина Е- Општина Лица за комуникација со лица со пречки во развојот

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Лица за комуникација со лица со пречки во развојот

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека во согласност со законските норми, Општина Берово во рамките на своето работење номинираше лица за комуникација со лица со пречки во развојот.

Номинирани лица се:

Александар Ружински

Тел:033/471-057 локал 106

email: [email protected]

 

Зорица Ризовска - заменик

Тел:033/471-057 локал 108 и 109

email: [email protected]

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии