Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Совет

Надлежности на советот

29
Септ
2009
ПДФПечатиЕ-маил

(1) Советот:
1. Го донесува статутот на општината и други прописи;
2. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
3. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
4. Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;

LAST_UPDATED2
Прочитај повеќе: Надлежности на советот
 

Комисии

Напишано од Administrator
29
Септ
2009
ПДФПечатиЕ-маил

Комисии 2017-2021

LAST_UPDATED2
Прочитај повеќе: Комисии
 

Членови на совет на општина Берово

Напишано од Administrator
29
Септ
2009
ПДФПечатиЕ-маил

 

Советничка група на коалицијата предводена од СДСМ

 

1.Jован Mатеничарски

2.Славица Фурнаџиска

3.Гоце Ружински

4.Даниела Кржовска

5.Горан Фидански

6.Јован Ковачовски

7.Александар Чамовски

8.Јованка Василевска-Петрушева

9.Герасим Гриовски

 

Советничка група на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ

 

10.Предраг Монев

11.Драган Мустачки

12.Емилија Пачемска

13.Влатко Буровски

14.Благица Русковска

15.Фахрудин Мустафов

 

LAST_UPDATED2
   

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии