Извештаи за реализираните приходи и расходи во Буџетот на Општина Берово за 2020 година

Напишано од Administrator Печати
23
Јули
2020

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈАНУАРИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ФЕВРУАРИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец МАРТ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец АПРИЛ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец МАЈ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈУНИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈУЛИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец АВГУСТ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец СЕПТЕМВРИ

 

LAST_UPDATED2