Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2019 година за месец ДЕКЕМВРИ

Напишано од Administrator Печати
24
Јан
2020

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2019 година за месец ДЕКЕМВРИ