Записници од седници на Совет на Општина Берово (2017-2021)

Напишано од Administrator Печати
05
Мар
2018

Записник од 1-ва седница

Записник од 2-ра седница

Записник од 3-та седница

Записник од 4-та седница

Записник од 5-та седница

Записник од 6-та седница

Записник од 7-ма седница

Записник од 8-ма седница

Записник од 9-та седница

Записник од 10-та седница

11-та Свечена седница

Записник од 12-та седница

Записник од 13-та седница

Записник од 14-та седница

Записник од 15-та седница

Записник од 16-та седница

Записник од 17-та седница

Записник од 18-та седница

Записник од 19-та седница

Записник од 20-та седница

Записник од 21-та седница

Записник од 22-ра седница

23-та Свечена седница

Записник од 24-та седница

Записник од 25-та седница

Записник од 26-та седница

Записник од 27-ма седница

 

 

 

 

LAST_UPDATED2