Записници од седници на Совет на општина Берово (2013-2017)

Напишано од Administrator Печати
10
Фев
2015

 

Записник од 25-та седница

Записник од 24-та седница

Записник од 23-та седница

Записник од 22-та седница

Записник од 21-та седница

Записник од 20-та седница

Записник од 18-та седница

Записник од 17-та седница

Записник од 16-та седница

Записник од 15-та седница

Записник од 14-та седница

Записник од 13-та седница

Записник од 12-та седница

Записник од 11-та седница

Записник од 10-та седница

Записник од 9-та седница

Записник од 8-ма седница

Записник од 7-ма седница

Записник од 6-та седница

Записник од 5-та седница

Записник од 4-та седница

Записник од 3-та седница

Записник од 2-ра седница

Записник од 1-ва седница

LAST_UPDATED2