Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07172/2020

Напишано од Administrator Печати
20
Мај
2020

Изградба на дел од ул. Маршал Тито во с. Ратево- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОЛСКО ПЕШАЧКА УЛИЦА, КРАК ОД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ВО с. Ратево