ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.09544/2019

Напишано од Administrator Печати
08
Окт
2019

Осигурување на имот на Општина Берово од пожар и некои други опасности и дополнителен ризик од поплава, порој и високи води за периодот од една година