ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр.01473/2019

Напишано од Administrator Печати
06
Јуни
2019

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА ''20'' ВО НАСЕЛБА ШИРИНАТА – БЕРОВО од км 0+000,00 до км 0+574.72 ФАЗА 1 од км 0+000,00 до км 0+574.72