Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Јавни набавки

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07179/2020

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Мај
2020

Изградба на ул. Први Мај во с. Ратево-РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛ. ПРВИ МАЈ ВО с. Ратево

 

LAST_UPDATED2
 

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.07172/2020

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Мај
2020

Изградба на дел од ул. Маршал Тито во с. Ратево- РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КОЛСКО ПЕШАЧКА УЛИЦА, КРАК ОД УЛ.МАРШАЛ ТИТО ВО с. Ратево

 

LAST_UPDATED2
 

Одлас за доделување на договор за јавна набавка бр.07058/2020

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Мај
2020

Изградба на колектор за фекална канализација за село Будинарци

 

LAST_UPDATED2
   

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 06178/2020

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

27
Април
2020

ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА БЕРОВО

LAST_UPDATED2
 

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Бр. 04725/2020.

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Март
2020

РЕГУЛАЦИЈА НА ДЕЛ ОД КОРИТО НА ОТВОРЕН КАНАЛ/ДОЛ ВО Н.М. БУДИНАРЦИ – ОПШТИНА БЕРОВО

LAST_UPDATED2
   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии