Насловна Градоначалник и општина

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Градоначалник

А- СЕКТОР за правни, финансиски, јавни, развојни и општи работи

А.1 ОДДЕЛЕНИЕ за правни и општи работи

Прочитај повеќе: Администрација

 

Надлежност на градоначалникот

(1) Градоначалникот:
1. Ја претставува и застапува општината;
2. Ја контролира законитоста на прописите на советот;
3. Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
4. Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот,

Прочитај повеќе: Надлежности на Градоначалникот

 

(1) Советот:
1. Го донесува статутот на општината и други прописи;
2. Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
3. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
4. Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;

Прочитај повеќе: Надлежности на советот

   

Комисии 2017-2021

Прочитај повеќе: Комисии

 

Советничка група на коалицијата предводена од СДСМ


1.Jован Mатеничарски

2.Славица Фурнаџиска

3.Гоце Ружински

4.Даниела Кржовска

5.Горан Фидански

6.Јован Ковачовски

7.Александар Чамовски

8.Јованка Василевска-Петрушева

9.Герасим Гриовски

 

Советничка група на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ

 

10.Предраг Монев

11.Драган Мустачки

12.Емилија Пачемска

13.Влатко Буровски

14.Благица Русковска

15.Фахрудин Мустафов

 

ИЗЈАВИ ЗА ИНТЕРЕСИ од СОВЕТНИЦИ

 

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии