Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

The project « CENTRE - Creating a European Network of Bio-Districts to achieve a True Territorial REnaissance » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

08
Март
2017

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"

6 events have been carried out within this project:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: The project « CENTRE - Creating a European Network of Bio-Districts to achieve a True Territorial REnaissance » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

The project «Revaluating RURal areas in Europe through thedevelopment of social farming ACTivities - RURACT» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

21
Јуни
2016

Applicable to the Action 1 – Measure 1.2 "Networks of Twinned Towns"

Action 2 – Measure 2.3 "Support projects initiated by civil society organisations"

Action 4 – "Active European Rememberance"

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: The project «Revaluating RURal areas in Europe through thedevelopment of social farming ACTivities - RURACT» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

The project «Revaluating RURal areas in Europe through the development of social farming ACTivities - RURACT»

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

20
Мај
2016

The project «Revaluating RURal areas in Europe through the development of social farming ACTivities - RURACT» was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: The project «Revaluating RURal areas in Europe through the development of social farming ACTivities - RURACT»

   

The project « CENTRE - Creating a European Network of Bio-Districts to achieve a True Territorial REnaissance » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

09
Мај
2016

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns"

6 events have been carried out within this project:

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: The project « CENTRE - Creating a European Network of Bio-Districts to achieve a True Territorial REnaissance » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

 

Проект “Креирање на Европска мрежа од био-региони за постигнување на територијална обнова“

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

29
Јануари
2016

Цел на проектот

Креирање на Европска мрежа на био-работни места постигнување на територијална обнова

Creating a European Network of Bio-Districts to achieve a True Territorial Renaissance – CENTRE

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Проект “Креирање на Европска мрежа од био-региони за постигнување на територијална обнова“

   

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии