Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Урбанизам

Општина Берово објави оглас за отуѓување на градежно земјиште

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

26
Март
2015

Општина Берово објавува оглас за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти за домување во стамбени куќи A1(семејни куќи со градини, индивидуално домување во викенд куќи, становање, индивидуално домување со терцерни дејности), во туристичката населба „Суви Лаки“, Комерцијалнии и деловни намени  Б5 (хотелски комплекси) во туристичката населба „Беровско езеро“, и објекти за домување од  A1 и А2 (домување во семејни куќи со градини, и колективно домување) во градот Берово, Општина Берово.

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: Општина Берово објави оглас за отуѓување на градежно земјиште

 

ИЗМЕНА НА ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање бр. 23-1655/1 од 22.08.2013 година

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

11
Септември
2013

 

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ИЗМЕНА НА ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање бр. 23-1655/1 од 22.08.2013 година

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

22
Август
2013

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на

Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

   

ИЗМЕНА НА ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање бр. 23-2063/1 од 09.10.2012 година

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

19
Октомври
2012

ИЗМЕНА НА ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на

Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање бр. 23-2063/1 од 09.10.2012 година

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ИЗМЕНА НА ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање бр. 23-2063/1 од 09.10.2012 година

 

ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

ПДФПечатиЕ-маил

Напишано од Administrator

09
Октомври
2012

ОБЈАВА

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на

Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

LAST_UPDATED2

Прочитај повеќе: ОБЈАВА за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии