Вести
Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..

Вести

Идните првачиња во посета на ООУ Дедо Иљо Малешевски

Првачињата кои ќе учат во ООУ Дедо Иљо Малешевски ,го посетија училиштето , каде што ја запознаваа околината и просториите во кои ќе го продолжат своето образование.

Прочитај повеќе: Идните првачиња во посета на ООУ Дедо Иљо Малешевски

 

Соблекувалните во ООУ Дедо Иљо Малешевски со нов лик

Соблекувалните во ООУ,,Дедо Иљо Малешевски'', деновиве добија нов изглед.

Прочитај повеќе: Соблекувалните во ООУ Дедо Иљо Малешевски со нов лик

 

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијаниe врз животната средина за проектот: “Воспоствување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната

јавност дека во рамките на ИПА проектот: “Изработка на проектни студии (Студија за изводливост,

Оцена на влијание врз животната средина, Анализа на трошоци и добивки) и проектна

документација за воспоствување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и

Североисточен регион“ реф. бр. EuropeAid/136070/IH/SER/MK, ја достави Студијата за оцена на

влијание врз животната средина

“Воспоствување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“ и истата е достапна за увид .

Јавната расправа по Студијата  за оцена на влијание врз животната средина за проектот:

- 12 јуни 2017 година  (понеделник), во  салата “Бизнис Инкубатор“ во Берово  со почеток во 12.00 часот.

Контакт лица:

Министерство за животна средина и просторнио планирање – Скопје,

Зграда на Македонска Радио Телевизија, 11 кат

Билјана ПеткоскаСектор за животна средина

е-маил: b.petkoska@moepp.gov.mk

Иванова Јадранка – Сектор за ЕУ

е-маил: j.ivanova@moepp.gov.mk

Ѓорѓи Велески – Сектор за ЕУ

е-маил: g.veleski@moepp.gov.mk

   

Одличен перформанс на квартетот тромбони при Македонската Филхармонија во Берово

Со концертот во Берово дел од проектот “Берово град на културата” кој Општина Берово го реализира во соработка со Министерството за култура на РМ, започна концертната мини турнеја на квартетот тромбони при Македонската Филхармонија.

Прочитај повеќе: Одличен перформанс на квартетот тромбони при Македонската Филхармонија во Берово

 

Општина Берово го потпиша договорот за реализација на проект “Изградба на филтер станица за вода“ – договор за грант No CB006.1.21.207

Проект: „Градење на инфраструктура за одржлив развој на туризмот“

Тендер: „Изградба на филтер станица за вода“ – договор за грант No CB006.1.21.207/01

Референтен број: CB006.1.21.207-01/Works/PP1

Општина Берово го потпиша договорот со фирмата ЖИКОЛ ДООЕЛ – Струмица, за работа за изградба на филтер станица за вода на Беровското Езеро во Берово, Република Македонија под договор за грант CB006.1.21.207-01 со финансиска помош од страна на Interreg – IPA програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020 година.

Прочитај повеќе: Општина Берово го потпиша договорот за реализација на проект “Изградба на филтер станица за вода“ – договор за грант No CB006.1.21.207

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии