Вести
Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Вести

Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Митрашинци

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 84 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница на подрачјето на општина Берово Бр.08-548/1 од 13.02.2018 година и Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница во село Митрашинци Бр. 08-1342/1 од 18.04.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово објавува:

Прочитај повеќе: Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Митрашинци

 

Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Смојмирово

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 84 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница на подрачјето на општина Берово Бр.08-548/1 од 13.02.2018 година и Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница во село Смојмирово Бр. 08-1341/1 од 18.04.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово објавува:

Прочитај повеќе: Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Смојмирово

 

Закажана 8-мата седница на Советот на Општина Берово

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам 8-тата (седмата) седница на Советот на Општина Берово на ден 03.05.2018 година (четврток), со почеток во 10:00 часот со следниот:

Прочитај повеќе: Закажана 8-мата седница на Советот на Општина Берово

   

Денеска ќе има прекини во водоснабдувањето во населените места во Берово

Се информираат граѓаните на ОПШТИНА БЕРОВО на ден 24.04.2018 година  во времето од 08,00 до 15,00 часот, екипа на АД ,,ВодостопанствоБерово ќе врши поправка на дефект на цевката од Бај-пасот и промена на ФФ парче 100/200 на бај пасот. Прекинот најдолго ќе го почувствуваат градот Берово, с.Смојмирово и с.Русиново додека во другите села можно е да  нема прекин .  Траењто на прекинот зависи од времето на попрaвката на дефектот.

Прочитај повеќе: Денеска ќе има прекини во водоснабдувањето во населените места во Берово

 

Одржана градска трка во Берово

 

Како дел од активностите за развој и поддршка на спортот на Општина Берово, во петокот во Берово се одржа градската трка за ученици и граѓани која беше одложена во претходниот период заради неповолни временски услови.

Прочитај повеќе: Одржана градска трка во Берово

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии