Вести
Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Вести

Утре ќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија во делови од Берово и населените места

Врз основа на добиеното известување од ЕВН Македонија, Регионалниот центар за управување со кризи Берово ги известува граѓаните на општинa Берово дека поради зафати во дистрибутивната мрежа, на ден 27.04.2018 година во времето од 12,00 до 13,00 часот без ел.енергија ќе остане дел од викенд населбата Суви Лаки и (дел од ул.Балканска, дел од Јуриј Гагарин и дел од ул. Братство и Единство)град Берово, и во времето од 10,00 до 15,30 часот без ел.енергија ќе остане дел од с.Владимирово.

Прочитај повеќе: Утре ќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија во делови од Берово и населените места

 

Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Митрашинци

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 84 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница на подрачјето на општина Берово Бр.08-548/1 од 13.02.2018 година и Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница во село Митрашинци Бр. 08-1342/1 од 18.04.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово објавува:

Прочитај повеќе: Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Митрашинци

 

Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Смојмирово

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 84 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница на подрачјето на општина Берово Бр.08-548/1 од 13.02.2018 година и Одлуката за распишување избор на членови на Совет на месна заедница во село Смојмирово Бр. 08-1341/1 од 18.04.2018 година, Градоначалникот на Општина Берово објавува:

Прочитај повеќе: Јавен повик за избор на членови на Совет на МЗ Смојмирово

   

Закажана 8-мата седница на Советот на Општина Берово

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002), член 44 став 2 од Статутот на Општина Берово („Сл.гласник на Општина Берово“ бр.13/02, 18/07, 30/08 и 20/10) и член 57 став 1 алинеа 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Берово („Службен гласник на Општина Берово“ бр.18/07), Претседателот на Советот на Општина Берово донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

Ја свикувам 8-тата (седмата) седница на Советот на Општина Берово на ден 03.05.2018 година (четврток), со почеток во 10:00 часот со следниот:

Прочитај повеќе: Закажана 8-мата седница на Советот на Општина Берово

 

Денеска ќе има прекини во водоснабдувањето во населените места во Берово

Се информираат граѓаните на ОПШТИНА БЕРОВО на ден 24.04.2018 година  во времето од 08,00 до 15,00 часот, екипа на АД ,,ВодостопанствоБерово ќе врши поправка на дефект на цевката од Бај-пасот и промена на ФФ парче 100/200 на бај пасот. Прекинот најдолго ќе го почувствуваат градот Берово, с.Смојмирово и с.Русиново додека во другите села можно е да  нема прекин .  Траењто на прекинот зависи од времето на попрaвката на дефектот.

Прочитај повеќе: Денеска ќе има прекини во водоснабдувањето во населените места во Берово

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии