Вести
Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

Вести

Оглас за попис на население 2011

Врз основа на член 4 од Правилникот за пропишување на начинот и поблиските услови за избор и именување на членови на комисиите за пописни реони, реонските инструктори и реонските попишувачи кои се избираат по спроведен јавен конкурс, ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА објавува:

Прочитај повеќе: Оглас за попис на население 2011

 

Репариран мост во Смојмирово

Во село Смојмирово направено е репарација на уште еден мост на Смојмирска Река кој беше доведен во многу лоша состојба од поплавите кои го погодија ова село кон крајот на минатата година.

Прочитај повеќе: Репариран мост во Смојмирово

 

Започна реализацијата на третата - завршна фаза од плоштадот

Како едно демократско одлучување на граѓаните во една општина се форумите во заедницата со кои граѓани избираат проект или проекти кои се приоритетни за решавање и од кои бенефит би имало целото население во општината.

Прочитај повеќе: Започна реализацијата на третата - завршна фаза од плоштадот

   

Состанок за скенирање на состојбите во училиштата во насока на безбедност

Имајќи го во предвид фактот дека безбедноста на децата во училишните згради е прашање на кое треба да се посвети се поголемо внимание во поглед  на превенција од  немили настани како и заштита на училишните згради, интентар и опрема,

Прочитај повеќе: Состанок за скенирање на состојбите во училиштата во насока на безбедност

 

Буџет на Општина Берово за 2011

Буџетот на Општина Берово за 2011 година кој беше донесен на последната одржана седница на Советот на Општина Берово во 2010 година, се планира да биде со вкупни приходи од  189.268.000,00 денари

Прочитај повеќе: Буџет на Општина Берово за 2011

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии