Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Вести

ANNOUNCEMENT for document availability and public hearing for the document “Environment and Social Management Plan” within the Local Roads Connectivity Project in Republic of North Macedonia

Within the “Local Roads Connectivity Project in the Republic of North Macedonia” realized by the Ministry of Transport and Communications with financial support of the World Bank, and for the purposes of improving the local road infrastructure, the Municipality of Berovo has submitted an application with a project for reconstruction of streets in the village of Dvorishte. In accordance with the requirements of the World Bank, the document “Environment and Social Management Plan” was prepared, which analyzed the environmental and social impact resulting from the project’s realization.

Прочитај повеќе: ANNOUNCEMENT for document availability and public hearing for the document “Environment and Social Management Plan” within the Local Roads Connectivity Project in Republic of North Macedonia

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ и одржување на јавна расправа за документот “План за за управување со животната средина и социјалните аспекти” во рамки на Проектот за локални патишта за поврзување во Република Северна Македонија

 

Во рамки на “Проектот за локални патишта за поврзување во Република Северна Македонија” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура Општина Берово аплицираше со проект за реконструкција на улици во село Двориште. Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Прочитај повеќе: ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ и одржување на јавна расправа за документот “План за за управување со животната средина и социјалните аспекти” во рамки на Проектот за локални патишта за поврзување во Република Северна Македонија

 

Донесени одлуки на 25 тата Седница на Совет на Општина Берово

 

Советот на Општина Берово на 25-тата Седница на Совет на Општина Берово ги донесе следните одлуки:

Прочитај повеќе: Донесени одлуки на 25 тата Седница на Совет на Општина Берово

   

Интензивно се гради пешачка патека на река Брегалница во Берово

 

Интензивно се гради пешачка патека на река Брегалница и се урбанизира овој дел од градот, во рамките на проект ,,Збогатување на туристичката понуда, со изградба, уредување и осветлување”, кој што се реализира со средства од Програмата за регионален развој, преку Центарот за развој на Источно плански регион.

Прочитај повеќе: Интензивно се гради пешачка патека на река Брегалница во Берово

 

ТЕМЕЛНО ИСЧИСТЕНА ДЕПОНИЈАТА ЗА ГРАДЕЖЕН ОТПАД ВО БЕРОВО, АПЕЛ ДО ГРАЃАНИТЕ: ПОМОГНИ ЗА ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПОЧНИ ОД СЕБЕ!

 

Општина Берово, во соработка со одговорниот граѓанин Панче Таковски од с. Владимирово, темелно ја исчисти депонијата за градежен отпад во близината на Берово, м.в Црвен Брег, како и теренот околу истата.

Прочитај повеќе: ТЕМЕЛНО ИСЧИСТЕНА ДЕПОНИЈАТА ЗА ГРАДЕЖЕН ОТПАД ВО БЕРОВО, АПЕЛ ДО ГРАЃАНИТЕ: ПОМОГНИ ЗА ЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПОЧНИ ОД СЕБЕ!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии