Насловна Актуелно

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Вести

Осветена црквата,,Св. Кирил и Методиј” во туристичката населба ,, Суви лаки”

Во туристичката населба ,,Суви лаки, денеска беше осветена, една деценија градената црква, која во чест на денешниот празник го доби името ,,Св. Кирил и Методиј”.

Прочитај повеќе: Осветена црквата,,Св. Кирил и Методиј” во туристичката населба ,, Суви лаки”

 

ОБЈАВА бр.01/2019 за давање на недвижни ствари во закуп со електронско јавно наддавање(прва објава )

 

Комисијата за спроведување на постапка за давање во закуп на недвижни и движни ствари, сопственост на Општина Берово, согласно Законот за користење и располагање со стварите во државна и општинска сопственост и согласно Одлуките донесени од страна на Советот на Општина Берово, за давање согласност за давање под закуп на деловни простории, сопственост на Општина Берово, објавува давање на недвижни ствари под закуп со електронско јавно наддавање.

Прочитај повеќе: ОБЈАВА бр.01/2019 за давање на недвижни ствари во закуп со електронско јавно наддавање(прва објава )

 

Наскоро Општина Берово ќе објави повик за финансирање на невладини организации

 

Согласно усвоената програма за Локален економски развој  и одлуката за критериумите и посапката за распределба на средства за финансирање, на активности на Здруженија на граѓани и фондации, Општина Берово, ќе распише оглас за финансикса поддршка на НВО од Буџетот за 2019.

Прочитај повеќе: Наскоро Општина Берово ќе објави повик за финансирање на невладини организации

   

ЈПКР „Услуга“ ги повикува граѓаните да ги платат заостанатите долгови без камати

 

Се известуваат граѓаните на Берово и населените места во општината, кои се приклучени на општинскиот водовод и кои имаат заостанат долг за вода и комунални услуги, дека доколку ги платат долгот и трошоците во целост, или склучат договор за одложено плаќање, ќе бидат ослободени од камата за задоцнето плаќање.

Прочитај повеќе: ЈПКР „Услуга“ ги повикува граѓаните да ги платат заостанатите долгови без камати

 

Во Берово, одржана партнерска средба во рамките на проект,,Од акција до еднакви права за Ромите"

 

Во рамките на проектот ,,Од акција до еднакви права за Ромите", денеска во хотел ,,Манастир" во Берово, е одржана партнерска средба за членовите на акциските групи на заедницата, претставници на локалните власти, ромскиот граѓански сектор и медијатори Роми од Берово, Виница и Штип.

Прочитај повеќе: Во Берово, одржана партнерска средба во рамките на проект,,Од акција до еднакви права за Ромите"

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии