Насловна Совет Комисии

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Комисии

Комисии 2017-2021

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој на Советот на Општина Берово

-Гоце Ружински- претседател

-Славица Фурнаџиска - член

-Даниела Кржовска - член

-Предраг Монев- член

-Драган Мустачки- член

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Советот на Општина Берово

-Јован Матеничарски - претседател

-Герасим Гриовски- член

-Горан Фидански- член

-Драган Мустачки- член

-Влатко Буровски – член

Комисија за општествени дејности на Советот на Општина Берово

-Славица Фурнаџиска - претседател

-Јованка Василевска – Петрушева - член

-Јован Ковачовски - член

-Фахрудин Мустафов - член

-Благица Русковска- член

Комисија за статут и прописи на Советот на Општина Берово

-Даниела Кржовска- претседател

-Јован Матеничарски- член

-Александар Чамовски - член

-Драган Мустачки- член

-Емилија Пачемска – член

Комисиja за еднакви можности на Советот на Општина Берово

-Емилија Пачемска- претседател

-Благица Русковска - член

-Фахрудин Мустафов- член

-Даниела Кржовска - член

-Јованка Василевска – Петрушева – член

Комисија за јавни дејности на Советот на Општина Берово

-Јованка Василевска - Петрушева - претседател

-Славица Фурнаџиска - член

-Александар Чамовски - член

-Влатко Буровски - член

-Драган Мустачки – член

Комисија за одбележување на празници и доделување на награди и признанија на Советот на Општина Берово

-Александар Чамовски- претседател

-Горан Фидански- член

-Даниела Кржовска - член

-Предраг Монев - член

-Фахрудин Мустафов- член

Комисија за процена на штети од елементарни непогоди за подрачјето на Општина Берово

1. Елен Качулачка - претседател

2. Весна Севдинска - член

3. Кирил Свинарски- член

4. Марија Андовска - ¬член

5. Зоран Аговски - член

6. Марија Шуманска- член

7. Милица Дракалска- член

Комисија за унапредување на паравата на пациентите на Општина Берово

1.Венко Пашалиски- претседател

2.Надица Ачовска - член

3.Верица Мачевска - член

4.Славјанка Џаферовска - член

5.Наташа Муцунска - член

6.Љупчо Русковски - член

7.Сања Скендерска - член

8.Душица Скендерска - член

 

9.Билјана Ајтовска - член

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии