Записник од 35.тата седница на Советот на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...