Насловна Актуелно Вести Се кастрат дрвата и вегетацијата на јавни површини

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се кастрат дрвата и вегетацијата на јавни површини

Во рамките на активностите на општина Берово, за уредување на зелените површини, екипи на  ЈПКР ,,Услуга" и ТППЕ Берово, вршат кастрење на дрвја со исушени гранки  и вегетација, онаму каде што има потреба, за зголемување на безбедноста и непречено снабдување со електрична енергија.

 

Исчистена е дотраената вегетација на повеќе локации во градот, а на терен и денеска се екипите на ЈПКР ,,Услуга" и ТППЕ Берово.

Ги повикуваме граѓаните на општина Берово, онаму каде што има потреба, од кастрење на дотраени гранки или гранки кои  можат да направат проблем,  да пријават во просториите на општина Берово или на телефонскиот број 033/471-057, со цел да се направи динамички план  за кастрење и уредување и општинските екипи благовремено да  реагираат на терен.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии