Насловна Актуелно Вести Се реконструира подот во ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски” во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се реконструира подот во ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски” во Берово

ООУ ,,Дедо Иљо Малешевски”, новата учебна година ќе ја започне со реконструиран под на улилниците, холовите и ходниците, во вкупна поврешина од 1100 м2.

Се менува старата дотраена подна површина, со нова самоливна полиутеранска подлога во боја, која што во исто време е и антибактериска.

Во исто време во ова училиште се работи и на уредување на дворната површина.

Со секојдневно подобрување на условите за учење, им помагаме на учениците да можат да ги дадат резултатите кои ги очекуваме од нив, вложувањето во образованието е сигурен пат кон успехот. Во овие времиња мора да се насочиме исто така и да помогнеме во формирањето на нивните здрави навики- истакна Градоначалникот Пекевски.

За реконструкција на подните површини од Буџетот на училиштето ќе бидат исплатени 2.300.000,00 денари.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии