Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Извештаи за реализираните приходи и расходи во Буџетот на Општина Берово за 2020 година

Напишано од Administrator
ПДФПечатиЕ-маил
23
Јули
2020

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈАНУАРИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ФЕВРУАРИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец МАРТ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец АПРИЛ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец МАЈ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈУНИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец ЈУЛИ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец АВГУСТ

Извештај за реализираните приходи и расходи во Буџетот за 2020 година за месец СЕПТЕМВРИ

 

LAST_UPDATED2

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии