Насловна Актуелно Вести Маркети кои ќе вршат достава на територијата на општина Берово, за време на велигденските празници

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Маркети кои ќе вршат достава на територијата на општина Берово, за време на велигденските празници

 

 

Економски опертатор

 

доставувач

 

телефонски број

ФАРМА МЕДИКА

Берово

 

 

033  471  435

ТП„ МАЛЕШ“

с. Смојмирово

Лидија

Гошевска

 

070/ 501-856

„ВИЕНА“

с. Смојмирово

Васил

Трошански

070/ 506-785

„ДЕЈДИ ТРЕЈД“

с. Будинарци

Звонко

Касмски

 

070/ 532-694

„АНИТА МАТ ЕЛ“

с. Будинарци

Бранко

Тиловски

 

070/ 818-780

„ТИМСОН“

с. Будинарци

Стојан

Аждерски

 

078/ 263-280

„МАКАДАМ“

с. Владимирово

Бранко

Ужевски

075/ 342-408

„ПИКА“

с.Русиново

Марија

Кожарска

 

076/ 500-553

„МИ-САР“

с. Ратево

Дејан

Гошевски

 

071/ 480-235

ТП„СУЗАНА СТЕФАН КРАСТОВСКИ“

с. Ратево

Дарко

Крастовски

 

078/ 301-270

„ГОЧО ПРОКОМ“

Берово

Ристе

Боболински

 

078/ 369-508

„САШО-ЕМИ“

Берово

Сашо

Симевски

 

078/ 596-648

„ЕКО ПРОДУКТ“

Берово

Ѓорѓи

Митевски

 

078/ 494-007

„ПИЉАРА МУЗЕ“

Берово

Махмуд

Демировски

 

071/ 231-544

„РИГИ МАРКЕТ“

Берово

Роберт

Биковски

 

070/ 354-185

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии