Насловна Актуелно Вести Градоначалникот Пекевски оствари средба со лицата ангажирани на Општинско корисна работа

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Градоначалникот Пекевски оствари средба со лицата ангажирани на Општинско корисна работа

Градоначалникот Пекевски, денеска оствари средба со лицата кои се ангажирани за грижа и нега на стари лица, како образовни асистенти, негователи и персонални асистенти на Проектот за Општинско корисна работа.

Ангажираните лица истакнаа дека се задоволни од досегашниот амгажман, притоа потенцирајќи дека се стекнуваат со одредени вештини, кои ќе им помогнат во иднина да бидат по конкурентни на пазарот на труд.

Градоначалникот Пекевски им се заблагодари на извршителите за досегашниот ангажман, истакнувајќи дека благодарение на заедничкиот ангажман и на извршителите и на Општина Берово, активностите од проектот успешно се реализираат, а бенефитот е голем за сите.

Проектот е финансиран преку Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд, на Владата на РСМ, а се спроведува во соработка со Агенција за вработување и МТСП, а се реализира преку УНДП.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии