Насловна Актуелно Вести ТППЕ Берово доби нов пристапен пат за итната служба

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

ТППЕ Берово доби нов пристапен пат за итната служба

ТППЕ Берово, благодарение на ангажманот на пожарникарите, службите од ЈПКР,,УслугаБерово и ресурсите од Општина Берово, доби нов пристапен пат за итната служба.

Овој пат, е од големо значење за службите на ТППЕ Берово, бидејќи се скратува времето и трошоците за пристигнување, во случај на потребна интервенција, до населените места од општината и до Општина Пехчево.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии