Насловна Актуелно Вести ЈПКР,,Услуга” Берово, набави кипер, за подобрување на комуналните услуги

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

ЈПКР,,Услуга” Берово, набави кипер, за подобрување на комуналните услуги

 

Со набавката на половно мултинаменско возило кипер, продолжува опремувањето на јавното комунално претпријатие,,Услуга од Берово, со опрема, која ќе биде во функција на проектите, кои се реализираат во општината.

 

Со набавката на возилото, ќе се зголеми возниот парк во ЈПКР,,Услуга Берово, значително ќе се олесни работата на комуналното претпријатие и ќе се подобрат услугите кон граѓаните.

Средствата за набавка на ова возило,  се обезбедени од Буџетот на ЈПКР,,Услуга Берово со поддршка од Општина Берово.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии