Насловна Актуелно Вести Средба на Градоначалникот на Општина Берово, со жителите од с. Ратево

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Средба на Градоначалникот на Општина Берово, со жителите од с. Ратево

Во рамките на активностите на Општина Берово, за пoдобрување на условите во населените места, Градоначалникот, Звонко Пекевски, оствари средба, со жителите од с. Ратево.

Притоа, беа истакнати приоритети за подобрување на комуналните услуги, јавното осветлување, а неизоставен дел од средбата, беше и организацијата на Манифестацијата ,, Ратевски Бамбурци", која од година во година е се повеќе посетена.

Градоначалникот Пекевски, истакна дека во иднина, мора да се насочиме кон населените места, со единствена цел, подобрување на животот на сите граѓани.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии