Насловна Актуелно Вести Градоначалникот Пекевски оствари средба за истакнување на приоритетите на Ромската заедница

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Градоначалникот Пекевски оствари средба за истакнување на приоритетите на Ромската заедница

Во рамките на проектот ,,Од акција до еднакви права за Ромите, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, во неговиот кабинет, оствари средба со проектниот тим на АДРР Сонце и Медијаторот од ромската заедница во Берово.

На средбата се разговараше за реализираните активности, во изминатитот период и беа истакнати приоритети за решавање, во периодот што следи.

Ромскиот медијатор ги презентираше тековните предизвици, акцент беше ставен на постигнувањата во рамките на проектот, во изминатите три години и на можноста за подобрување на пристапот до правда и јавните услуги за ранливите категории на граѓани, преку воспоставување на Центар за пристап до правда.

Проектот ,,Од акција до еднакви права на Ромите е финансиран од ЕУ и ко-финансиран од Фондација Отворено Општество-Македонија, во рамките на проект,,Унапредување на локални политики за подобрување на пристапот до правда.”

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии