Насловна Актуелно Вести Берово ја одбележува Неделата за грижа на стари лица

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Берово ја одбележува Неделата за грижа на стари лица

 

Под мотото ,,Ние сме нивни деца, од 18 до 24 ноември, Берово ја одбележува Неделата на грижа за стари лица. Во општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица ,,Д-р Иван Влашки”,се организираат многубројни настани, како посета од институциите на локално ниво, одбележуување со различна културно уметничка програма, со цел да се подигне свеста за грижата на старите лица.

 

Корисниците од Домот за стари во Берово, денеска ги посети Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, кој посака не само овој ден, не оваа недела, секој ден да расте грижата за старите лица, секојдневно да се грижиме за подобрување на условите за живот, со внесување на нови содржини и соодветни услови за трето доба.

Целта за одбележување на оваа недела, е да се подигне свеста на населението, за правата на старите лица, како и потребната грижа и помош на старите лица.

Активностите за подигање на свеста на населението за правата и потребната грижа и помош на старите лица, се остваруваат во соработка и поддршка од Општина Берово и институциите на локално ниво.


 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии