Насловна Актуелно Вести Се реконструира тротоарот на ул.,,Маршал Тито”

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се реконструира тротоарот на ул.,,Маршал Тито”

Во рамките на програмата за изградба на локални патишта и улици, Општина Берово започна со реконструкција на тротоарот на ул.,,Маршал Тито, на потегот од Раскрсницата со Кружен тек,на влезот во Берово, до зградата на Полициската станица во Берово .

Ќе се реконструира торотоарот во должина од 364 метри и 2,5 метри широчина.

Оштетените тротоари што со години им создаваа проблеми на пешаците и претставуваа лоша слика за градот, ќе се покријат со бехатон плочки.

Реконструкцијата на овој тротоар, ќе биде од големо значење на граѓаните, бидејќи не само што ќе се подобри сликата на влезот во Берово, туку и ќе го олесни пешачењето на граѓаните и ќе обезбеди безбеден пристап за велосипедистите.

Со реконтрукцијата на тротоарите од овој дел на градот ќе се зголеми безбедноста на пешаците и велосипедистите - истакна Градоначалникот Звонко Пекевски.

За овој проект, од Буџетот на Општина Берово за 2019 година, ќе бидат издвоени 1.513.597,00 денари.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии