Насловна Актуелно Вести Започна реконструкцијата на третата ламела на Домот за стари во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Започна реконструкцијата на третата ламела на Домот за стари во Берово

 

Во рамките на активностите на општината, во областа на Социјална заштита и грижата за старите лица, започна реконструкцијата на третата ламела на Домот за стари лица, ОЈУСЗСЛ ,,Д-р Иван Влашки .

 

Со реконструкцијата на третата ламела, ќе се прилагоди простор за сместување на нови 10 корисници, со што Домот за стари, ќе добие целина со капацитет од 40 корисници.

Средствата во износ од 5.109.400,00 се обезбедени дел од Буџетот на Општина Берово и дел од Буџетот на ОЈУСЗСЛ,,Д-р Иван Влашки”.

Оваа установа е единствената од ваков тип на крајниот Исток , при што интересот за користење на услугите на истата, секојдневно се зголемува.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии