Насловна Актуелно Вести Градоначалниот Пекевски, во работна посета на ООУ,,Никола Петров Русински” во с. Русиново

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Градоначалниот Пекевски, во работна посета на ООУ,,Никола Петров Русински” во с. Русиново

Во рамките на активностите на Општина Берово, за подобрување на условите за учење на учениците и навремено планирање на Буџетот за 2020, Градоначалникот на Општина Берово, Звонко Пекевски, денеска беше во работна посета на ООУ,,Никола Петров Русински во с. Русиново.

Притоа тоа беше истакнато дека во текот на 2019 година, ООУ,,Никола Петров Русинскиработеше на оградување на спортските терени околу училиштето, што ја подобри и сликата на училиштето, меѓутоа зголемена е и безбедноста на учениците.

Со Директорот на училиштето, Мирјана Пецуровска, Градоначалникот разговараше за одредени тековни проблеми, со кои се соочува училиштето и одржување на училишната зграда, а истакнати се и плановите во 2020 година да се огради училишниот двор и партерно да се уреди.

Градоначалникот Пекевски, истакна дека еден од приоритетите на локалната самоуправа е секојдневно заеднички да се трудиме да го унапредуваме процесот на учење и да ги подобруваме условите на учење и престој на децата.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии