Насловна Актуелно Вести ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА ФОРУМИ ВО ЗАЕДНИЦАТА

 

Општина Берово ги поканува сите граѓани, заинтересирани да учествуваат во креирањето на Буџетот на општината за 2020 година , да бидат дел од Програмата „Форуми во заедницата“ и да учествуваат во форумските сесии.

 

Првата форумска сесија, ќе се одржи на 12.11.2019 година, (вторник) со почеток во 13:00 часот, во Бизнис инкубатор, во Берово.

Се покануваат сите заинтересирани граѓани да приусуствуваат на Форумските сесии и да дадат свој допринос во креирањето на Буџетот на Општина Берово, за 2020 година .

Преку Програмата „Форуми во заедницата“ жителите на Општина Берово одлучуваат кои се приоритетите за социо-економски развој на општината и кои активности може да се спроведат за подобрување на состојбата на локалната заедница.

Проектите ќе се финансираат од буџетот на Општина Берово.

Целта на програмата „Форуми во заедницата“ е граѓаните да го подобрат својот живот, со сопствени идеи и учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво, а администрацијата да развие отчетно локално управување преку учество, одговорност и доверба.

 

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии