Насловна Актуелно Вести Се асфалтира ул.,,Гоце Делчев” во с. Русиново

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се асфалтира ул.,,Гоце Делчев” во с. Русиново

Општина Берово, постојано се грижи за подобрување на патната инфраструктура, како во градот, така и во населените места.

Во рамките на Програмата за реконструкција на локални патишта и улици, на Одделението за комунални дејности и заштита на животна средина, се асфалтира улица ,,Гоце Делчев” во с. Русиново.

Се асфалтира улицата во должина од 450 метри и широчина од 4 метри, со асфалтна дебелина од 8 cm.

Ова е втора фаза од реконструкција на ул.,,Гоце Делчев. Претходно беше асфалтиран еден дел од улицата а во моментот се асфалтира преостанатиот дел, со што улицата ќе биде целосно реконструирана.

За овој проект од Буџетот на Општина Берово, за 2019 година, се издвоени 2.345.375,00 денари.

ОТЧЕТ на градоначалалникот на Општина Берово 2017-2019

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии