Насловна Актуелно Вести Средба на постојаниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Витон и Градоначалникот на Општина Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Средба на постојаниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Витон и Градоначалникот на Општина Берово

Во рамките на посетата на Општина Берово и Седницата на Источно плански регион постојаниот претставник на УНДП во Македонија Луиза Витон оствари средба со Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски, на која разговараа за можностите за развој на градот, за што е тоа што приоритетно треба да се направи за да се подобри животот на населението и како што вели таа во својот слоган ,,Никој да не заостане

На средбата таа истакна дека во иднина фокусот ќе биде ставен на оние кои се најзаостанати во општеството во целиот регион но и во општините поединечно.

Tие го посетија манастирот Св.Архангел Михаил каде имаше можност да ја запознае историјата за манастирот и беше воодушевена од тоа колку човечкиот фактор може да направи во склоп со природата .

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии