Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

Соопштение

Поради дефект на главна водоводна цевка на ден 18.06.2018 година, потрошувачите од с.Смојмирово ќе останат без водоснабдување. Екипи на ЈПКР,,УслугаБерово се на терен и работат на санирање на дефектот. Водоснабдувањето ќе биде прекинато до конечно решавање на дефектот.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

Буџет на Општина Берово 2018

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии