Ослободете се од електронскиот отпад во собирниот пункт на градскиот пазар во Берово
Насловна Актуелно Вести Ослободете се од електронскиот отпад во собирниот пункт на градскиот пазар во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Ослободете се од електронскиот отпад во собирниот пункт на градскиот пазар во Берово

Општина Берово во соработка со ЈПКР “Услуга“ Берово, продолжува со акцијата за заштита на животната средина преку собирањето на електронскиот отпад во собирниот пункт со е-контејнер поставен на градскиот пазар во Берово.

Оваа акција е во согласност со одредбите од Законот за управување со електрична и електронска опрема со што со обезбедувањето на магацин за собирање на електронски отпат сите граѓани ќе можат да ги донесат старите и неупотребливи електрични и електронски апарати и бесплатно да се ослободат од нив.

Во магацинот можат да се донесат стари апарати од бела техника, фрижидери, електрични шпорети, телевизори, компјутери, монитори, музички системи и слично, по што истиот се депонира на соодветни места за ваков тип на отпад.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии