Известување

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Известување

Почитувани!

Ве известуваме дека ЈПКР „Услуга“ Берово покрај други комунални дејности кои ги извршува е регистрирано и за вршење на оџачарски услуги. Доколку имате потреба од оваа услуга обратете се во просториите на  ЈПКР„Услуга“ Берово да поднесете барање или на телефон 076/431-475 и 076/261-864.

 

За извршената услуга ќе добиете соодветна потврда кои ќе ви послужи пред надлежните институции.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии