Се поплочува крак од улицата 23ти август во Берово
Насловна Актуелно Вести Се поплочува крак од улицата 23ти август во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

Се поплочува крак од улицата 23ти август во Берово

Деновиве во Берово продолжуваат инвестициските вложувања за изградба и реконструкција на улици и патишта во општината.

 

Како дел од програмата за улици и патишта се започна изградбата на крак од улицата 23-ти август во Ромското маало во Берово каде ќе се реши проблемот со пристапниот земјен пат до семејните куќи на десетина семејни домови.

 

Проектот опфаќа поставување на бекатон плочки во должина од околу 100 метри и ширина од 3 метри со претходно израмнување на теренот и истиот се реализира со средства од Буџетот на Општина Берово за 2017 година.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии