Отворен ИПАРД ИНФО ден ќе се одржи во Берово
Насловна Актуелно Вести Отворен ИПАРД ИНФО ден ќе се одржи во Берово

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

Отворен ИПАРД ИНФО ден ќе се одржи во Берово

Во петок  31.03.2017 во 18.30 часот,  Министерството за земјоделство,шумарство  и водостопанство  ќе организира ИПАРД ИНФО ден  за можностите кои ги нуди новата ИПАРД Програма 2014-2020 година .

Настанот ќе се одржи  во Салата  на Општина Берово.

Целта на овој Ипард инфо ден е запознавање на земјоделците,туристичките работници,занаетчиите, микро и малите претпријатија, издавачите на соби и сите субјекти кои се занимаваат со рурален туризам за можностите и условите за користење на средства од новата ИПАРД Програмата.

Настанот е од отворен карактер и можат да го посетат сите заинтересирани граѓани.

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии