ТППЕ Берово одржа едукативни предавања за учениците од ООУ “Дедо Иљо Малешевски“
Насловна Актуелно Вести ТППЕ Берово одржа едукативни предавања за учениците од ООУ “Дедо Иљо Малешевски“

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..

ТППЕ Берово одржа едукативни предавања за учениците од ООУ “Дедо Иљо Малешевски“

Како дел од превентивните делувања за заштита од пожари и годишните програмски активности, ТППЕ Берово во координација со училиштата во Општина Берово континуирано одржува едукативни предавања за учениците.

Во таа насока, учениците од осмо и деветто одделение од ООУ “Дедо Иљо Малешевски“ од Берово во кругот на ТППЕ Берово беа запознаени со работењето на територијалната противпожарната единица во Берово и опремата со која располага истата.

Од страна на вработените во единцата беше извршена теоретска обука и практична вежба со противпожарен апарат S9 со упатство за негова употреба и делување во услови на пожар.

На ова едукативно предавање од страна на командирот на ТППЕ Димитар Букушовски беше потенцирано дека сите треба да внимаваме при употреба на оган за да се избегне можноста од пожари кои можат да донесат доста големи материјални штети.

 

Овие едукативни предавања продолжуваат и во понатамошниот период со што ќе бидат опфатени и останатите училишта како и поголемите правни субјекти во општината.

17028997_1417185855021691_525852871_n
17028997_1417185855021691_525852871_n
17029055_1417183308355279_767759660_n
17035414_1417185238355086_1287679005_n
17094090_1417194345020842_2064992757_n
17102110_1417189291688014_386560821_n

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии