ЈПКР “Услуга“ ги повикува граѓаните да ги платат заостанатите долгови без камати
Насловна Актуелно Вести ЈПКР “Услуга“ ги повикува граѓаните да ги платат заостанатите долгови без камати

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

ЈПКР “Услуга“ ги повикува граѓаните да ги платат заостанатите долгови без камати

Се информираат граѓаните на Берово и населените места во општината кои се приклучени на општинскиот водовод и кои имаат заостанат долг за вода и комунални услуги дека истиот можат да го платат на рати со склучување на договор за регулирање на наплата од побарувања.

Со потпишувањетo на договорот со одлука донесена од страна на Управен одбор при ЈПКР “Услуга“ Берово на 27.02.2017 година, на лицата со заостанат долг ќе им биде отпишана каматата.

Оваа поволност граѓаните можат да ја искористат заклучно со 30.06.2017 година.

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии