Драги Наџински
Насловна Градоначалник Драги Наџински

Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Драги Наџински..

Драги Наџински

Роден е на 17.11.1958 година во Берово. Има завршено  висока школа и по вокација е Дипломиран Инжинер по Шумарство.

Покрај тоа присуствувал на семинари во областа на шумарството во Фојница – 1989 год. и во Истанбул  - 2000 год. а има завршено и курс за обука со компјутери. Женет е и татко на две полнолетни деца.

Работен историјат:

1986-1994 год. Раководител по користење шуми во „МАЛЕШЕВО“ – Берово

1994-1998 год. Технички директор на „МАЛЕШЕВО“ – Берово

1998-2002 год. Директор-раководител на подружница „МАЛЕШЕВО“ – Берово

2002-2005 год. Референт по користење на шуми во ЈП „Македонски шуми“ –Берово

2005-2006 год. Невработен

2006-2007 год. Менаџер на ДОО „Малеш-Бреза“ – Берово

2008-2009 год. Командир на Шумско полициска станица – Берово

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии