Топло добредојде! Градоначалник на општина Берово Звонко Пекевски...

 

 

 

images/stories/2018/novpom/dsc_0063.jpg

Одбележана 74 годишнината од формирањето на 50 тата НО Дивизија

Денеска на споменикот на 50 тата Дивизија на НОВ и ПОМ во близина на с. Митрашинци, со пригодна свеченост е одбележано 74 години од формирањето на една од покрупните воени формации, 50 тата Дивизија на НОВ и ПОМ и 14-тата младинска ударна бригада Димитар Влахов.

Повеќе...
 
images/stories/2018/mvr/3.jpg

Градоначалникот Пекевски оствари работен состанок со Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски

 

Денеска во кабинтот на Градоначалникот на Општина Берово се одржа работен состанок со Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, Градоначалникот на Општина Берово Звонко Пекевски и Претседателот на Советот на Општина Берово Јован Матеничарски.

Повеќе...
 
images/stories/2018/uplanovi/ratevo.jpg

С О О П Ш Т Е Н И Е за јавна анкета и презентација на урбанистички планови за селата ВЛАДИМИРОВО, РУСИНОВО, РАТЕВО и ДВОРИШТЕ

 

Врз основа на чл. 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, (*Сл.весник на РМ* бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17 и 64/18), а во согласност со Програмата за изработка на урбанистички планови, донесена од Советот на Општина Берово, Градоначалникот спроведува:

јавна анкета и јавна презентација

Повеќе...
 

 

Органи во состав на ЕЛС Општина Берово

 

 

 

 

Анализа на состојбите во социјалната заштита и социјалното вклучување на локално нивоПолитичко акциона и правна рамка за човекови права Како локалниот развој да има влијание на ситеУПАТСТВО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ КОИ ВО  РАМКИ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА СЕ ГРАДАТ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ ЗА КОЕ Е ДОНЕСЕНА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Стратегии